Contact Us

  

Embassy of Nepal

Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

 

Address        :  Al Urubah Street, Al-Jouf Road (Near Sulaymanieh Hotel)  

                       Riyadh 11693, Kingdom of Saudi Arabia

Post Box No.: 94384 

Telephone    : +966-11- 4611108/ 4645170 

Fax                : +966-11- 4640690/ 4651823 

Website        :  www.neksa.org 

Email            :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Location Map Link 

Working Hours

(08.00 -15:00 hrs (From Sunday to Thursday)

Days off :  Friday & Saturday

 

Note:

Embassy remains open for passport services on Friday from 12:00 pm to 4:00 pm. नेपाली राजदूतावास, रियाद, साउदी अरब

 फोन नं. ०११-४६४१९६७, ०११-४६१११०८,

हट लाइन-०५५९३८९६००

फ्याक्स नं. ०११-४६४०६९०

इमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

यस राजदूतावाससंग सम्बन्धित बिषयहरुमा आबश्यक जानकारी तथा सहयोगको लागि सम्पर्क

गर्नुपरेमा देहायबमोजिमका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध छ:

  

१. श्रमिकका समस्या, उद्दार एवं श्रम ऐन तथा कानून सम्बन्धी सम्पूर्ण बिषयहरु:

 

 श्री अम्बिका प्रसाद अधिकारी

 श्रम  काउन्सेलर

 टेलिफोन नं.: ०११-२८८३७९५, ०११-४६१११०८ Ext. १०३

 मोवाइल नं.: ०५०००५६५२९

 इमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

श्री एम. डी. निजामुद्दीन राईन

 अनुवादक

 टेलिफोन नं.: ०१- २८८३७९५

 मोबाइल नं.: 

 इमेल:

  

श्री हरि घिमिरे

 साउदी अरबको पूर्बी क्षेत्र (अलहासा,दम्माम,जुबेल,कतिफ,खफजी आदि स्थान) को लागि

 मोबाइल नं.: ०५०००८१५३६

 इमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

२.राहदानी तथा यात्रा अनुमतिपत्र, जेलमा रहेका नेपालीहरु र उनीहरुको पछिल्लो अवस्था,

घरेलु महिला कामदारका समस्या एवं कुटनीतिक थैलीसंग सम्बन्धित बिषयहरु:

 

श्री विजय कुमार राउत

 प्रथम सचिव 

 टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext: १०९

 मोबाइल नं.: ०५५९४४२००८

 इमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

श्री सरोज चन्द्र अधिकारी

 जनसम्पर्क अधिकृत

 टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext:१०४

 मोबाइल नं.: ०५०००३१७०५

 इमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

३.साउदी अरबमा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव नेपाल पठाउने तथा उनीहरुको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी

बिषयहरु:

 

श्री विपिन दुवाडी

 द्वितीय सचिव

 टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext: १०४

 मोबाइल नं.:०५०००७५१४०

 इमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

श्री सन्तोष कुमार अधिकारी

 तृतीय सचिव

 टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext: ११२

 मोबाइल नं.: ०५५९५६७५००

 इमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

श्री निसारुल हक

 अनुवादक

 टेलिफोन नं.: ०११-४६१११०८ Ext: १०६

 मोबाइल नं.: ०५०००७६७९४

 इमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    

४. कागजात तथा डिमाण्ड लेटर प्रमाणीकरण, अधिकृत वारेसनामा, भिसा लगायतका बिषयहरु:

 

श्री भरत खनाल

 द्वितीय सचिव

 टेलिफोन नं.:०११-४६१११०८ Ext: १०२

 मोबाइल नं.:०५५८९००३३९

 इमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

श्री वीर कुमार राय

 तृतीय सचिव

 टेलिफोन नं.: ०११-४६११११०८ Ext: ११३

 मोबाइल नं.: ०५५९३४६४००

 इमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   नेपाली महाबाणिज्य दूतावास, जेद्दाको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने  Makkah Al-Mukawamah Region,

Madina Al-Munawarah Region, Asir Region, Jijan Region, Najaran Region, Al-

Baha Region  लगायतका स्थानहरुमा रहनु भएका नेपाली नागरिकहरुले उपर्युक्त कार्यको लागि

उक्त महाबाणिज्य दूतावासको सम्पर्क नं.  ००९६६-१२-६२२६६६५, ६२२६६८३ र इमेल

ठेगाना  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  मा सम्पर्क गर्नहुन समेत अनुरोध गरिन्छ ।

 

 

 

 

 

Additional information